Menu GrandGames.net
中文
⍆ ⛹ ⎕ ⌕

纸牌在线

网站上GrandGames你可以玩纸牌网上免费和没有注册! 新的准(初始位置的卡)生成每隔一小时!

有很多品种的纸牌游戏,但几乎所有的他们的主要目标是增加了所有的卡在为了从a到国王在四桩针对每个诉讼。 让它期望的最低数量的操作。 规则操作与卡,为每个单独的纸牌。 熟悉的规则可以直接在游戏或在网页专门讨论特定类型的纸牌。

有些纸牌可以折叠在几乎任何初始位置卡,其他的是非常罕见的,需要遵循某些规则来创建这样一个准,这必将增加。 在我们的网站,发电机的纸牌设计 于是否有可能设立的并发准是不少于90%。 然而,核实100%,你解决的纸牌游戏肯定的是,不幸的是,很成问题。

特派团 "Klondike"

2018-11-22   Memo   硬币20   阶段12
T53 B3 S3 G7

特派团 "Simple Scorpio"

2018-12-23   richik   硬币20   阶段25
T35 B19 S2 G5

特派团 "Spider"

2018-11-22   Memo   硬币20   阶段12
T117 B10 S7 G10
类型: 复杂性: 显示: 排序:  
结果发现: 6180

页面: 1 2 3 4 ... 104 ... 206

纸牌 №69435

纸牌 №69435

 • 类型: 蜘蛛(1套)
 • 评价: 3.667
 • 2019-03-24 20:03
 • 一旦解决了: 2
 • 速度: 05:56
纸牌 №69399

纸牌 №69399

 • 类型: 蜘蛛纸牌(4套)
 • 评价: 4.533
 • 复杂性: 4
 • 2019-03-24 11:03
 • 一旦解决了: 9
 • 速度: 16:38
纸牌 №69391

纸牌 №69391

 • 类型: 天蝎座(简化)
 • 评价: 4.558
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-24 09:03
 • 一旦解决了: 23
 • 速度: 04:17
纸牌 №69383

纸牌 №69383

 • 类型: 接龙(3牌)
 • 评价: 4.08
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-24 07:03
 • 一旦解决了: 5
 • 速度: 05:59
纸牌 №69380

纸牌 №69380

 • 类型: 接龙(3牌)
 • 评价: 4.044
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-24 06:03
 • 一旦解决了: 6
 • 速度: 03:11
纸牌 №69366

纸牌 №69366

 • 类型: 接龙(3牌)
 • 评价: 3.133
 • 2019-03-24 04:03
 • 一旦解决了: 1
 • 速度: 04:58
纸牌 №69354

纸牌 №69354

 • 类型: 纸牌蜘蛛(2套)
 • 评价: 1
 • 2019-03-24 03:03
 • 一旦解决了: 0
纸牌 №69345

纸牌 №69345

 • 类型: 双天蝎座
 • 评价: 1.667
 • 2019-03-24 02:03
 • 一旦解决了: 7
 • 速度: 12:05
纸牌 №69338

纸牌 №69338

 • 类型: 蜘蛛纸牌(4套)
 • 评价: 4.246
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-24 01:03
 • 一旦解决了: 11
 • 速度: 09:25
纸牌 №69324

纸牌 №69324

纸牌 №69318

纸牌 №69318

 • 类型: 接龙(3牌)
 • 评价: 4.08
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-23 20:03
 • 一旦解决了: 2
 • 速度: 03:28
纸牌 №69294

纸牌 №69294

 • 类型: 纸牌蜘蛛(2套)
 • 评价: 4.813
 • 复杂性: 1
 • 2019-03-23 14:03
 • 一旦解决了: 12
 • 速度: 04:12
纸牌 №69280

纸牌 №69280

 • 类型: 天蝎座(简化)
 • 评价: 4.717
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-23 11:03
 • 一旦解决了: 28
 • 速度: 04:25
纸牌 №69273

纸牌 №69273

 • 类型: 试样(一个空白细胞)
 • 评价: 4.545
 • 复杂性: 3
 • 2019-03-23 09:03
 • 一旦解决了: 28
 • 速度: 04:59
纸牌 №69262

纸牌 №69262

纸牌 №69257

纸牌 №69257

 • 类型: 纸牌蝎子的(通常的)
 • 评价: 1
 • 2019-03-23 06:03
 • 一旦解决了: 0
纸牌 №69249

纸牌 №69249

 • 类型: 试样(一个空白细胞)
 • 评价: 4.007
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-23 05:03
 • 一旦解决了: 18
 • 速度: 04:11
纸牌 №69241

纸牌 №69241

 • 类型: 乌克兰纸牌
 • 评价: 4.369
 • 复杂性: 3
 • 2019-03-23 04:03
 • 一旦解决了: 14
 • 速度: 05:45
纸牌 №69227

纸牌 №69227

 • 类型: 纸牌蝎子的(通常的)
 • 评价: 4.413
 • 复杂性: 3
 • 2019-03-23 03:03
 • 一旦解决了: 12
 • 速度: 04:39
纸牌 №69220

纸牌 №69220

 • 类型: 纸牌蜘蛛(2套)
 • 评价: 4.707
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-23 02:03
 • 一旦解决了: 10
 • 速度: 05:25
纸牌 №69214

纸牌 №69214

 • 类型: 纸牌蜘蛛(2套)
 • 评价: 4.541
 • 复杂性: 1
 • 2019-03-23 01:03
 • 一旦解决了: 12
 • 速度: 02:33
纸牌 №69202

纸牌 №69202

 • 类型: 纸牌蜘蛛(2套)
 • 评价: 4.164
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-22 21:03
 • 一旦解决了: 7
 • 速度: 03:10
纸牌 №69195

纸牌 №69195

 • 类型: 标准(1卡)
 • 评价: 4.163
 • 复杂性: 1
 • 2019-03-22 20:03
 • 一旦解决了: 33
 • 速度: 02:41
纸牌 №69171

纸牌 №69171

 • 类型: 试样(一个空白细胞)
 • 评价: 4.383
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-22 14:03
 • 一旦解决了: 28
 • 速度: 04:48
纸牌 №69159

纸牌 №69159

 • 类型: 天蝎座(简化)
 • 评价: 4.432
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-22 11:03
 • 一旦解决了: 33
 • 速度: 04:12
纸牌 №69149

纸牌 №69149

 • 类型: 乌克兰纸牌
 • 评价: 4.009
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-22 09:03
 • 一旦解决了: 24
 • 速度: 06:13
纸牌 №69138

纸牌 №69138

 • 类型: 天蝎座(2套)
 • 评价: 4.592
 • 复杂性: 1
 • 2019-03-22 07:03
 • 一旦解决了: 25
 • 速度: 02:53
纸牌 №69133

纸牌 №69133

 • 类型: 天蝎座(简化)
 • 评价: 1
 • 2019-03-22 06:03
 • 一旦解决了: 0
纸牌 №69128

纸牌 №69128

 • 类型: 标本(简化)
 • 评价: 4.554
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-22 05:03
 • 一旦解决了: 33
 • 速度: 03:44
纸牌 №69119

纸牌 №69119

 • 类型: 试样(一个空白细胞)
 • 评价: 4.2
 • 复杂性: 2
 • 2019-03-22 04:03
 • 一旦解决了: 20
 • 速度: 04:46

页面: 1 2 3 4 ... 104 ... 206

新网站上的
№69399
№69391
№69383
№69380
№69366
№69354
№69345
№69338
№67001
№69324
№69318
№66994
ADB finder
Реклама Ads Google Yandex
:)